Category Archives: Thành tích nổi bật 1990 – 2014

THÀNH TÍCH NỔI BẬT GIAI ĐOẠN 1990 – 2014

Trường tiểu học Nam Thành Công được thành lập từ năm 1990. Đến năm học 1992 – 1993 trường được đón nhận danh hiệu Lá cờ đầu ngành Giáo dục Thủ đô. Từ năm 1991 đến năm 2001 trường liên tục đạt danh hiệu trường Tiên tiến Xuất sắc cấp Quận và cấp Thành phố….