Category Archives: Phòng chống dịch bệnh CoVid

Hướng dẫn số 28/HD-PGDĐT của Phòng GD-ĐT Quận Đống Đa về việc Tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành GD-ĐT Hà Nội đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Thông tin chi tiết xem tại đây ==> 28.HD-PGDĐT

Công văn số 3242/UBND-KGVX của UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới trên địa bàn TP Hà Nội

Thông tin chi tiết xem tại đây ==> 3242.UBND-KGVX V.v điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tnihf hình mới trên địa bàn Thành phố27.9