Category Archives: Khối 2

Phiếu bài tập Tiếng Anh tự chọn và bổ trợ cho học sinh các khối lớp từ khối 1 đến khối 5 – tuần 1- tháng 10/2021

Nhà trường và Trung tâm ngoại ngữ Bình Minh BME xin gửi tới phụ huynh học sinh hệ thống Bài tập tự chọn dành cho học sinh lớp 1, lớp 2 và bổ trợ lớp 3, lớp 4 và lớp 5 nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện củng cố kiến thức Tuần 1 tháng…

Phiếu bài tập Tiếng Anh tự chọn và bổ trợ cho học sinh các khối lớp từ khối 1 đến khối 5 – tháng 9/2021

Nhà trường và Trung tâm ngoại ngữ Bình Minh BME xin gửi Quý Phụ huynh học sinh file PDF đã giải nén “Bài tập tự chọn dành cho học sinh lớp 1, lớp 2 và bổ trợ lớp 3, lớp 4 và lớp 5” nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện củng cố kiến thức trong thời…

BÀI GIẢNG TRÊN TRUYỀN HÌNH – MÔN TIẾNG ANH – LỚP 2

Bài 1: Cách chào hỏi trong ngày. https://www.youtube.com/watch?v=2D4TiLslkCo&list=PLmQ5jM-TsmbxOGaF-ryBQgyEPQcnd9yGh Bài 2: Các câu khẩu lệnh quen thuộc trong lớp học https://www.youtube.com/watch?v=WnWSzGEU-0E&list=PLmQ5jM-TsmbxOGaF-ryBQgyEPQcnd9yGh&index=2 Bài 3: Học về letter N và mẫu câu “How many ?” https://www.youtube.com/watch?v=rRKBK-ahtMY Bài 4: Các bộ phận trên cơ thể https://www.youtube.com/watch?v=BGNL7RXFhFQ&t=11s